Bàsics

  • Acolliment i convivència.
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
  • Higiene personal.
  • Readaptació funcional.
  • Recuperació dels hàbits d'autonomia.
  • Dinamització sociocultural i activitats de lleure.
  • Suport personal, social i familiar.
  • Seguiment i prevenció de la salut.
  • Manutenció.