Addicionals

  • Suport psicològic individual i/o familiar.
  • Podologia.
  • Perruqueria i barberia.
  • Transport al centre.
  • Zona de lectura.
  • Informació als familiars i reunions periòdiques.
  • Tallers i xerrades específiques.